29. června 2015

Příběh o slepici a kohoutovi - napsala Magdaléna Jindráčková


Byl jednou jeden kurník a v něm 9 slepic. Kohout každé ráno a každý večer kurník navštěvoval, osm pokaždé pomiloval, jenom té deváté pokaždé vytrhl jedno pírko, zakokrhal a odešel. Tak to trvalo celý měsíc. Devátá slepička, celá nešťastná, rozbolavěná, slyšíc samé posměšné poznámky od ostatních slepic jednoho večera nevydržela a zeptala se kohouta.
„Kohoutku, pročpak mě taky nepomiluješ a místo toho mi trháš pírka?“

Kohout naklonil hlavu, mrknul na ni a odvětil: „Tebe jedinou chci vidět při milování nahou.“

Poučení: I když nám někdo ubližuje, neznamená to, že nás nemá rád.