29. června 2015

Schovávaná - napsal Martin Blažko

Čas plyne malým městem, narazí na Lidstvo krčící se v temném rohu, ze zvědavosti k němu
přistoupí, pohlédne na něj a ptá se: “Proč se tady schováváš?”

“Profit a Moc mě hledají”, odpoví Lidstvo: “Když jsi mě před miliony let stvořil, staral jsem se jen o své bytí, nic mi nechybělo, byl jsem šťastný. Seznámil jsem se s Profitem a Mocí. Dlouho jsem jim naslouchal a bylo mi dobře. Zapomněl jsem však na tebe, Čase, ztratil jsem tě!
Zapomněl jsem, jak žít, přestal jsem být šťastný, Čase! Noví kamarádi se začali starat jen o sebe, využívali mě, utlačovali mě! Chtějí se dál kamarádit, ale myslí jen na sebe! Takové kamarády nechci! Proto se před nimi schovávám.”

Ponaučení: Neztrácej čas pro peníze a moc, věnuj čas zjištění jak žít!