1. července 2024

PODOBENSTVÍ - NAPSAL JIŘÍ WILSON NĚMEC

Tři politici přišli ze západu. 
Nebyli to Kašpar, Melichar a Baltazar, ale NATO, USA a Evropa. 
Přinesli prachy, zbraně a munici. Přišli, aby uctili mír. Dary by jej měly zajistit. V jedné zemi se totiž právě narodila demokracie. 
Zlý vládce cizí země jménem Putin, ale říkejme mu Herodes, se rozhodl čerstvě narozené dítě zabít. A jak to dopadlo? Počkejme si…