1. května 2024

Piš básně nejen na nebesa - napsal Vladimír Špáďa Hnát

Piš verše lásky na nebesa,
ve slova skládej hvězdy,
ignoruj mrzouty, zvyky, esa
i zakázaný vjezdy!

Rozpusť své básně v řekách, mořích,
vetkni je klidně do skal,
kdo z moří upil, snadno shoří,
roztaje, kdo kámen bozkal.

Vkládej je s citem do všech krajin,
nářků i lidských blů.
Do pánů, do dam, jejich tajin...
Ať můžou je číst spolu.

Touhy z nich zasej - nač bych žehral
v luka, jež štěstí prostá.
Kdo jimi projde, pozná, že hrál
víc než jen lásky hosta.

Básněmi celuj rety blizen,
pestíkům stojné nitky,
ať naplní se blaha vize,
vyprchaj zloby, mžitky!


Báseň je ze sbírky Napsáno dechem.