3. dubna 2024

Uprostřed prázdnoty - napsala Vendula Beaujouan Langová

(Bez sebe spolu - in the middle of nowhere - Eurodac)

Jeden krok vpřed, dva kroky zpět,
Zachvění i mrazení,
Letmý pohled, sporý úsměv,
Jsi to ty nebo jen představy?

Cítím na tváři horký dech,
Po těle studený pot,
Náruč tvá svírá mne,
tady a teď.
Zítra však zmizíš
bez rozloučení.

Nevím, jak tě zadržet,
postoupit o tři kroky vpřed,
ani krok zpět,
a splynout ve věčném objetí.

(Leda se uprostřed prázdna rozplynout spolu...)