3. listopadu 2023

Cizí slova a odborné pojmy - napsal Luboš Frouz

Nepoužíváme cizí slova, která nejsou běžně známá, protože čtenář nebude číst se slovníkem cizích slov. Vždy zvažujme, zda není vhodnější napsat jednodušší český termín, což platí hlavně u složitých vědeckých, medicínských a ekonomických témat. 
Je žádnoucí používat jen obecně známá cizí slova. I ta je ale vhodné vysvětlovat, ideálně v následující větě českým synonymem:
Inflace ve druhém pololetí poklesla. Odborníci však upozorňují, že zpomalení růstu cen bude jen dočasné.
I ty nejsložitější věci pišme jednoduše, ale nezkresleně tak, aby jim rozuměl každý. Jednoduché neznamená hloupé.

Jedním z faktorů, které ovlivňují náš projekt VIZE, je paralelní design a implementace, neboť návrh nových řešení může ovlivnit již implmentované bloky jednotlivých individuálních řešení.
Řešení budeme muset za pochodu předělávat, protože nás budou ovlivňovat kroky kolegů.