11. ledna 2023

Srdce zabije mě svými údery - napsala Barbora Macko

Srdce chce mě zabít svými ranami,
nemůžu dýchat,
ani snít.
Tichým hlasům v mé hlavě
musím naslouchat,
snažím se zachránit
a žít.

Srdce z ledu zeje ve své prázdnotě,
snažím se tomu zabránit.
Zbytečně.

Duše sténá v temnotě,
když zkusím se nadechnout,
vybouchne.
 
Konečně.
Láskou plout řekou touhy.

Snad chce to jen čas,
možná souhlas,
až budeme těšit se z teploty srdcí
a nebude to sen.

Tichý, jemný hlas,
co strhává mne svou mocí,
nechává mne napospas
tobě jen.

Ztracený v odvaze,
udušen vlastní touhou,
co nemá konce,
svírám u hrudi ruce,
abych necítil,
co dělá mi to s hlavou,
že jsi mne zachytil,
uprostřed mé exploze,
Asi to mám v povaze,
neříkej to nikomu,
že ztraceným jsem ve své odvaze.