17. listopadu 2022

Happy birthday - napsala Dana Emingerová

Ilustrace: Zuzana Smolová

17. listopadu 1989 byl pátek. Ještě ráno to byl takový obyčejný pošmourný den. Pamatuješ si to naprosto přesně, protože v ten pátek, kdy začala „Sametová revoluce“, umřelo dítě.
Nešlo o Martina Šmída – toho studenta, jehož údajná smrt vyvolala vlnu celostátních povstání, které nakonec smetly čtyřicet let trvající komunistický režim. Tehdy 17. listopadu to bylo tvoje dítě, které v tobě rostlo.
Dítě, o němž jsi věděla jen ty a jeho otec.
Ráno jste jeli do nemocnice tři, abyste se odpoledne vrátili už jen dva. Dva něžní vrazi.
Plakala jsi a bylo ti jedno, že je 17. listopad. A že se studenti vydávají na Albertov uctít památku Jana Palacha.
Plakala jsi celý večer, protože skončilo něco, co bylo krásné. Co však nebylo správné, a snad i proto si vybralo tak tvrdou daň…

Ráno jsi zapnula rozhlas a dozvěděla se zprávu o zabití Martina Šmída. Paradoxně ti tak smrt studenta, který nezemřel, v příštích dnech pomohla vyrovnat se se smrtí človíčka, kterého jsi krátce nosila pod srdcem.
Jako bys vybíjela klín klínem, vrhla ses – ještě s rozbolavělým tělem i duší – do víru listopadových událostí.
Jako známá reportérka jsi stála za zády do té doby nejpronásledovanějšího disidenta Václava Havla, když poprvé mluvil z balkonu Melantrichu ke stotisícovému davu na pražském Václavském náměstí. Pak tě představil Alexandru Dubčekovi před jeho prvním projevem třicet let po sovětské okupaci. Nejpopulárnějšímu politikovi roku 1968 jsi tak mohla položit stejné otázky, jako zcela vykolejenému stávajícímu komunistickému pohlavárovi, Milouši Jakešovi. Mluvila jsi s pražským primasem, kardinálem Tomáškem, i s věhlasným ekonomem Pražského jara Otou Šikem…

Tehdejší převratné události ti pomohly na chvíli zapomenout na velké osobní trauma. A přece vždycky, když přijde 17. listopad, díváš se do tváří svých dospělých dětí, které mohly mít sourozence. Dnes by vstoupil do Kristových let. 
A tak zatímco společnost slaví pád totalitního režimu, ty se vždycky ptáš podobně jako rapper kapely Flipsyde ve slavné písničce Happy Birthday:
„Přemýšlím, jaké to mohlo být? Byl bys andílek nebo malý ďáblík? Dali jsme přednost vlastním životům před tvým. Tak všechno nejlepší. Miluju tě, ať už jsi byl jakýkoliv.“


------------------------------------------------------------------

Happy Birthday
So make a wish
Všechno nejlepší k narozeninám
Přej si něco
Please accept my apologies,
wonder what would have been
Would you've been a little angel or an angel of sin?
Tom-boy running around, hanging with all the guys.
Or a little tough boy with beautiful brown eyes?
I payed for the murder before they determined the sex
Choosing our life over your life meant your death
And you never got a chance to even open your eyes
Sometimes I wonder as a fetus if you faught for your life?
Would you have been a little genius in love with math?
Would you have played in your schoolclothes and made me mad?
Would you have been a little rapper like your papa da Piper?
Would you have made me quit smokin' by finding one of my lighters?
I wonder about your skintone and shape of your nose
And the way you would have laughed and talked fast or slow
Think about it every year, so I picked up a pen
Happy birthday
love you whoever you woulda been
Happy birthday...
Přijmi mou omluvu,
Přemýšlím, jaké to mohlo být
Byl bys malý andílek nebo malý ďáblík?
Kluk, co lítá venku s kámošema.
Nebo tvrďák s krásnýma hnědýma očima?
Zaplatil jsem za vraždu, ještě než určili pohlaví
Dal jsem přednost našim životům před tvým a znamenalo to tvoji smrt
Ani si nedostal možnost otevřít oči
Přemýšlím, jestli si jako plod bojoval o svůj život
Byl bys malej génius, co má rád matiku?
Hrál by sis v oblečení do školy a tím mě vytáčel?
Byl bys malej rapper jako taťka Piper?
Donutil bys mě přestat kouřit tím že bys našel jeden z mých zapalovaču?
Přemýšlím o barvě tvé kůže a tvaru tvého nosu
A jak by ses smál a mluvil, pomalu nebo rychle?
Přemýšlím o tom každý rok, tak jsem popadl pero
Všechno nejlepší
Miluju tě, ať už bys byl jakýkoli
Všechno nejlepší
All I thought was a dream (make a wish)
Was as real as it seemed (happy birthday)
All I thought was a dream (make a wish)
Was as real as it seemed
I made a mistake!
Myslela jsem, že to byl sen (Něco si přej)
Ale byla to krutá realita (Všechno nejlepší)
Myslela jsem, že to byl sen (Něco si přej)
Ale byla to krutá realita
Udělala jsem chybu
I've got a millon excuses to why you died
Bet the people got their own reasons for homicide
Who's to say it woulda worked, and who's to say it wouldn't have?
I was young and strugglin' but old enough to be your dad
The fear of being a father has never disappeared
Pondering frequently while I'm zippin' on my beer
My vision of a family was artificial and fake
So when it came time to create I made a mistake
Now you've got a little brother maybe he's really you?
Maybe you really forgave us knowin' we was confused?
Maybe everytime that he smiles it's you proudly knowin'
that your father's doin' the right thing now?
I never tell a woman what to do with her body
But if she don't love children then we can't party
Think about it every year, so I picked up a pen
Happy birthday
love you whoever you woulda been
Happy birthday...
Mám milion výmluv pro tvou smrt
Jiní mají důvody pro vraždu
Kdoví, jestli bychom to zvládli nebo ne?
Byl jsem mladej a problematickej, ale dost starý, abych byl tvým tátou
Strach z toho, že budu táta, nikdy nezmizel
Často o tom přemítám při popíjení piva
Moje představa o rodině byla umělá a falešná
a když přišel čas tvořit, udělal jsem chybu
Teď máš malýho brášku, možná si to vlastně ty
Možná jsi nám odpustil?
Víš, že jsme byli zmatení
Možná pokaždé, když se usměje, ty jsi pyšný, že se táta polepšil
Nikdy ženský neříkám, co má dělat se svým tělem
Ale když nemá ráda děti, tak si může dát odchod
Přemýšlím o tom každý rok, tak jsem popadl pero
Všechno nejlepší
Miluju tě, ať už bys byl jakýkoli
Všechno nejlepší...
All I thought was a dream (make a wish)
Was as real as it seemed (happy birthday)
All I thought was a dream (yeah, make a wish)
Was as real as it seemed
I made a mistake!
Myslela jsem, že to byl sen (Něco si přej)
Ale byla to krutá realita (Všechno nejlepší)
Myslela jsem, že to byl sen (Něco si přej)
Ale byla to krutá realita
Udělala jsem chybu!
And from the heavens to the womb to the heavens again
From the endin' to the endin', never got to begin
Maybe one day we could meet face to face?
In a place without time and space
Happy birthday...
A z nebe do lůna a zpátky do nebe
Z konce zase na konec bez začátku
Možná se jednoho dne potkáme tváří v tvář
Na místě mimo čas a prostor
Všechno nejlepší...
From the heavens to the womb to the heavens again
From the endin' to the endin', never got to begin
Maybe one day we could meet face to face?
In a place without time and space
Happy birthday...
Z nebe do lůna a zpátky do nebe
Z konce zase na konec bez začátku
Možná se jednoho dne potkáme tváří v tvář
Na místě mimo čas a prostor
Všechno nejlepší...
All I thought was a dream (make a wish)
Was as real as it seemed (happy birthday)
All I thought was a dream (make a wish)
Was as real as it seemed
I made a mistake...!
Myslela jsem, že to byl sen (Něco si přej)
Ale byla to krutá realita (Všechno nejlepší)
Myslela jsem, že to byl sen (Něco si přej)
Ale byla to krutá realita
Udělala jsem chybu...!
Flipsyde performing Happy Birthday 2005