7. září 2022

Neostudná - napsal Libor Frank

Nevyšplhat na Everest
Nedosáhnout konce cest
Neuběhnout maratón
Neudávat ve všem tón
Nevznášet se vesmírem
Nesetkat se s emírem
Nemyslet jen na sebe
Nespoléhat na nebe
Nepropadnout penězům
Nepřát pouze vítězům
Nenavštívit Afriku
Nemít značku na triku
Nevysázet stromy
Nepodcenit hromy
Nebýt stále veselý
Nedodržet neděli
Neposlouchat hlučné davy
Neprožívat divné stavy
Nemít čas jen pro děti
Nechtít všechno věděti
Nepracovat dokola
Neposlouchat doktora
Nerozumět vědám
Nepřiznat, že hledám
Nesvěřit se přátelům
Nepostavit nikdy dům
Neuklízet nádobí
Neposlouchat na doby
Nevzít každé závaží
Neznat všechna nádraží
Neochutnat ústřice
Nezavěsit police
Neuznávat politiku
Nemít ve všem jenom kliku
Nebýt známý umělec
Nečekat jen na věnec
Není žádná ostuda
Nedodržet vždycky řád
Není snad víc svoboda?
Hlavně se mít kurva rád!