20. září 2022

Zápletka - napsal Vasil Janko

Spisovatel většinou celou zápletku nevymyslí najednou ale buduje ji postupem času. Přemýšlí nad různými možnostmi a vyvrcholeními. Do zápletky se mohou promítnout každodenní problémy nebo prostředí a témata. Zápletka by měla být středobodem celého autorova plánu.
Způsoby jak zpracovat zápletku a vybudovat příběh:
1) vypůjčit si nějakou tradiční zápletku nebo děj ze skutečného života
2) vrátit se cestou zpět od vyvrcholení
3) tápání kupředu z úvodní situace
Vyvrcholení zápletky by mělo být vždy smysluplné a přesvědčivé.
Spisovatel nám vše musí ukázat pomocí dramaticky se odehrávajících scén a nesmí představit více vedlejších dějů nebo postav, než je bezpodmínečně nutné. Zároveň tak musí učinit v napínavém souladu scén tak, tak aby tempo příběhu měnilo pravidelně rytmus.
Kromě kontrolování rytmu a tempa musí spisovatel také dávat pozor na stavbu scén a jejich provázanost, význam a funkci.
Vasil Janko  Příběh a zápletka musí být logicky postavena aby dávala smysl.