18. června 2022

Uvozovací věty - napsala Anežka Strnadová a Sára Schejbalová

,,Snažím se studovat!” zařvala a hodila po Ondrovi jednu z těch tenčích knih na jejím stole.
,,Polož to!” vyjekla a ukázala na ostrý nůž v rukou svého dvouletého syna.
Anežka Strnadová

,,Polož to!” Prstem trhla směrem na stůl a já vázu položila.
,,Polož to!” chytla mou dlaň, až to se mnou trhlo.
,,Snažím se studovat!” Dlaně v pěstích otřásly stolem a zuřivě vstala, oči plné hněvu.
Sára Schejbalová