26. června 2022

Dva prameny - napsala Jana Štybnarová

Na poušti ležel muž. Umíral žízní. Pod zemí byly dva tenké pramínky vody.
„Nebude to trvat moc dlouho a zahyne,“ zavolal jeden pramen na druhého.
„Já mu stejně nemohu pomoci. Nemám tolik síly, abych k němu dotekl,“ odvětil druhý.
„Vyjděme nahoru a spojme se. Budeme dost silní a dotečeme až k němu,“ navrhnul první.
Jak řekly, tak udělaly.

První varianta konce:
Dotekly k muži a muže zachránily.
Muž se po čase vrátil a s myšlenkou záchrany ostatních poutníků vyhloubil studnu. Dva prameny ji naplnily. Po čase však Slunce studnu vypilo.
Poučení: Ne vždy jsou dobré úmysly dlouhodobě užitečné.

Druhá varianta konce:
Slunce stále žhnulo. Poušť byla žíznivá.
Jen pár centimetrů před spojením se oba prameny vsákly do písku a muž zemřel. Za chvíli Slunce zapadlo a písek se zchladil.
Poučení: Ne vždy je pomoc účinná, není-li dobře promyšlená.