3. května 2022

Zákon krve - napsal Stanislav Rokos

(Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. žalm 73)


Děvče si skrylo tvář kusem látky; cár sukně, kterou si už nikdy neoblékne. Opodál střevíce, halenka a spodní prádlo. Holohlavý sáhl do kapsy a mrštil na postel pár zmuchlaných bankovek. Odešel beze slova. Vzduch hořel, dusil pachem těl. Z ulice pronikl křik dětí pronásledující míč a klakson aut. 
“Seber se, máš půl hodiny,” ozvalo se od dveří. Jurij; svaly, vojenský řád, rozkazy plní bez milosti. 
“Hned, jen se opláchnu,” řekla.
Zavřel dveře. 
Za pár minut se protáhla úzkou chodbou kolem jeho bicepsů. 
“Zapálím si a jsem zpátky,” zamávala mu krabičkou před obličejem. 
Přikývl. 
Vyběhla točitým schodištěm do podkroví a odtud na malou terasu pod střechou. Květináč v rohu zpola zaplněný dešťovou vodou sloužil jako popelník. Na chvíli zavřela oči a ve vzpomínkách se vrátila domů. K mamince, která ji vařila krupičnou kaši k snídani. K tatínkovi, bral ji s sebou na ryby a vyprávěl, když se třásla zimou. K mladšímu bráškovi, usnuli v jedné posteli tu noc, kdy se rodiče nevrátili. 
“Odpust mi to, Migeli.” 
Přehoupla se přes žebrované zábradlí. Náraz přišel o pět pater níž. 

Migel odjistil zbraň a vystřelil. Hlava se svezla na stranu. Zbytek těla, k židli pevně připoután provazy, zůstal nehnutě. Podlaha nesla stopy po mučení. Migel přinesl z vozu kanystr s benzínem a odšrouboval uzávěr. V hlavě mu rezonovala jména. Neohlédl se. Nelitoval. 
Tu noc Migel zabil sedm lidí. Oko za oko. Krev za krev. 
Holohlavý byl poslední. Plakal, prosil, nabízel peníze. Migel ho dostrkal k oknu. Lebka po pádu praskla jako ořech. Chvíli ještě pozoroval červeň kličkující rýhami mezi dlážděním, než se přesunul k sejfu. Když před domem zakvílely brzdy policejních aut, zaklapl Migel branku zadního vchodu. Překonal nízkou zídku a volným krokem prošel vedlejším domem na ulici. Ruch na ní připomínal karneval. Lidé, křik, uniformy snažící se udělat pořádek a bankovky snášející se z nebe jako sněhové vločky. 

(On jejich zvrácenost na ně obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí. žalm 94)