2. dubna 2022

ŘEŠENÍ - napsala Petra Petrlíková

Aneta utíkala přes ulici, nedívala se napravo ani nalevo. V hlavě jí burácela jen jediná myšlenka: „Co budu, proboha, dělat?“
Jakákoliv možná řešení byla vytěsněna nedostatkem prostoru v její hlavě. 
Běžela, slzy se jí řinuly po tváři.
 
Náraz.
 
Slzy ještě nestihly oschnout a myšlenka ještě nestihla opustit hlavu…