5. ledna 2022

Dvanáctý den – napsal Jiří Wilson Němec

Tři králové – jazyky na vestách – asi mdlo,
jak horkem spěchají. Tož ZDAR!
Po kapsách zlato, myrhu, kadidlo
nesou Kašpar, Melichar, Baltazar.

Dary nesou, nesou zdáli,
z míst, kde slunce vychází,
dary nesou svému Králi
v protivenství, v nesnázi.

Tři králové – vyzvědači.
Do Betléma je poslal Herodes.
To dítě! Kde je! To stačí…
Vědět chci ještě dnes!

Ti tři, Herodesova špatná karta,
Josefa před ním varovali.
Byli docela prima parta,
dary a radu dali.

Zdrhejte! Zdrhejte, spáso naše!
Herodes vraždí neviňátka!
A zálusk má i na Mesiáše.
My víme kam, a kudy zkratka.

Ježíšek, Josef s Marií
prchají před tím zlosynem.
Tři králové stopy zakryjí,
dík nim se nikdy neminem.

S Ježíškem, světlem staletí
jež rozsvěcuje Štědré dny.
Pro lásku, pro smích, pro děti.
Pro víru v lepší. Pro ty sny.