15. prosince 2021

Otrokyně - napsal Jiří Wilson Němec

Mám strašný život.
Můj muž to chce i třikrát denně.
Nejsem už mladice a tohle mě netěší.
Copak to jde? Takhle se chovat k ženě?
Jsem uhoněná jak holky ze zóny pro pěší.

Rozbíjet manželství však pro to nechci,
Jenom se pokusit chutě mu zmařit.
Děti už odrostly, kluci jsou velcí
a přesto nestíhám uklízet, vařit.

V duchu už vidím se, jak na něj ječím:
Jsem otrok, abych ti - i třikrát - denně
mazala chleby s něčím?!!

Poučení: Často bývá všechno jinak.