9. listopadu 2021

Bláhová představa - napsala Lucie Hybšová (15 let)

Zpod zavřených dveří se ozývala hudba. Věděl, že by měl pokračovat dál, ale cosi ho přimělo zastavit. 
Aniž by si zcela uvědomoval, co dělá, přitiskl ucho ke dveřím a zaposlouchal se do té známé melodie. Vzpomněl si na zaprášený lustr, na zelený ošoupaný koberec, na boty poházené u vchodových dveří. 
V hlavě se mu rozezněl dětský smích a veselý hlas ženy, která jim jen tak naoko hubovala. Ta žena milovala melodii hrající v tom zavřeném pokoji. Milovala tu rychlou, nelítostnou hudbu, kterou dokázal vytvořit pouze klavír, za nímž seděl jeho pán. A ty děti! Ach, jak ty milovaly, když byl v domě smích.
Bezmyšlenkovitě se natáhl a sevřel železnou kliku. Tak toužil nakouknout za dveře v naději, že je opět spatří, že uvidí všechno to veselí, které ty tóny kdysi doprovázely. Ale byla to jen bláhová představa – sám to velmi dobře věděl. 
Zhluboka se nadechl, setřel vlezlé slzy a pomalu pustil studený kov. Musel pokračovat dál.