6. prosince 2021

Úder – napsala Jasmin Carmel

„Hele kluci, podívejte, kdo je to támhle. Jasmína,” prohodil se zlomyslným úsměvem prostřední ze tří kluků Šimon, blonďatý vůdce party, ukazujíce na hnědovlasou dívku menší postavy, osaměle se krčící v rohu třídy. S pohrdavým výrazem ve tváři přišel až k ní, následovaný svými kumpány.
„Nazdar Jasmíno, jak se vede? Asi nic moc, když tě tady tak vidim. Krčíš se tu v koutě jak nějaká prašivá krysa.”
Dívce naskočil ve tváři vzdor, přesto však bylo vidět, jak má zornice rozšířené strachem. Když ale promluvila, hlas měla klidný: ,,Nech už mě konečně na pokoji, Šimone. Kolikrát ti to mám ještě říkat? Seber se a vypadni i s tou svojí sebrankou.”
„Jak to se mnou mluvíš?!” zahřímal blonďák přes celou třídu, až se pár dětí překvapeně otočilo. Pak se obrátil ke svým nohsledům a prohlásil: „,Asi bysme měli tadytu sprostou prašivku naučit, jak se správně mluví s lepšími lidmi.”
„Ty ubožáku!” vmetla mu do tváře. „Nestojíš ani za starou bačkoru! I potkani, co žijí v kanálech, jsou lepší než ty!”
„Cože?! Tak tohle už si přehnala!” S těmi slovy po ní skočil a snažil se ji přimáčknout k zemi. Jeho dva nohsledi ho hlasitě povzbuzovali: „Dej jí co proto! Do ní, Šimone!“ Přestože ji držel velmi silně, Jasmína se šikovně vykroutila ze Šimonova sevření, kopla ho do břicha a než se nadál, měl zkroucenou ruku za zády. „Auu, to bolí! Koukej mě pustit, ty mrcho!” ryčel zlostně. „Nepustím tě dokud mi neslíbíš, že už mě nebudete otravovat!” Prohlásila vítězoslavně. „Nikdy! Nikdy se před tebou nebudu ponižovat!” Toho jsem si užil až dost, pomyslel si zlostně. Vždycky jsem byl v jejím stínu, paní dokonalá totiž všechno ví a všechno zná…
„Jak myslíš.” Jasmína ještě víc přidala na stisku a Šimon se rozkřičel bolestí: „No tak dobře! Dobře, vyhrála si. Prozatím!” Když domluvil, naposledy se na ni zlostně podíval a pak se odplazil pryč i se svými kamarády. Jasmína mu pohled oplatila a když se k ní obrátil zády, plivla na něj.
Zatímco se ti tři ploužili chodbou a koukali před sebe, blonďák chystal plán na pomstu. Takhle ho veřejně ponížit před celou třídou! To jí nesmí projít! Dneska vyhrála, pomyslel si, ale příště ať se těší! Však my jí ještě vrátíme úder, na to ať vezme jed!