15. září 2021

Mami, vrať se! – napsala Kája Fojtíková (11 let)

Mami, proč mě tu necháváš? Udělala jsem něco špatného? Já vím, že tatínek od nás odešel, ale to není moje vina. Prosím, nenechávej mě tady, v tomhle domě plném dětí. Je to tady pusté, žádné hračky, jenom stará nevrlá paní, které ostatní říkají paní vychovatelko. A taky sem občas někdo přijde a řekne: „Tohle dítě chci!“ A odvede si ho.
Mami, stůj, copak nevidíš, že pláču? Co jsem ti udělala? Prosím, vem si mě zpátky domů a já se pokusím udělat něco s tím, že mám tmavou kůži. Vážně mě tady necháváš jen kvůli tomu?
Mami, prosím tě, vrať se!