27. srpna 2021

Za obzorem – napsal Michal Hejna

S námahou vystoupal na kopec, kde si se zděšením všiml, že přestoupil nejpřísnější klanová tabu a ocitl se na posvátném pahorku. Na místě, kam měli přístup jen stařešinové, kde se prováděly tajné obřady na počest bohů a kde nezasvěcené čekala klatba. Samozřejmě se zde ocitl omylem, pronásledoval raněnou laň a zabloudil. Na druhou stranu, když už je tady, ne že by si posvátný pahorek nějak konkrétně představoval, ale tohle ho překvapilo, možná i zklamalo. Žádné modly, ohniště a obětní stoly, pouze holá pláň.
Nebál se pomsty bohů za znesvěcení posvátného místa ani nějaké neurčité klatby. Úzkost na něj padla z něčeho jiného. Při pohledu z kopce někde dole spíše tušil, než viděl svoji vesnici, a všude kolem, kam až dohlédl, se rozkládaly jen nekonečné lesy. Nikdy si neuvědomil, že by svět mohl být tak veliký. A hlavně pocítil silnou touhu zjistit, co se skrývá tam v dáli za obzorem.

Zadání:
Napište příběh či zážitek člověka, který s námahou vystoupí na kopec a tam se něco stane, něco zažije, něco si uvědomí...