27. srpna 2021

Kdyby Přemysl vyhrál – napsala Zuzana Kratochvílová

Po vítězství na Moravském poli roku 1278 se Přemysl Otakar II. ujímá vlády a zabírá území poraženého Rudolfa I. Habsburského. Ze svých vojevůdců tvoří hlavy výcviku nových vojenských jednotek, které postupně dobývají Evropu na všechny světové strany. České království se stává vedoucí monarchií nejen ve střední Evropě, ale jeho hranice sahají až k Jadranu, Baltu a Černému moři.


Český jazyk se šíří a nadále je hlavním a úředním jazykem v celé této oblasti. Obchod prosperuje, vznikají nové cesty mezi severem a jihem i východem a západem. Čeští panovníci investují nejen do rozvoje vzdělávání, umění a vědy, ale i do zahraničních cest.
V V roce 1450 posílá Jiří z Poděbrad jednoho ze svých nejlepších kartografů na cestu na západ, aby objevil země dosud nepoznané. Z této cesty se Kryštof Český, zvaný Globulus, vrací s ohromným úspěchem. Nejen, že přiváží nové plodiny jako brambory či kukuřici, ale dovezl též stočlennou skupinu domorodých obyvatel, kteří mají za úkol naučit český lid svým zvykům a zkřížit své geny s těmi středoevropskými, aby vznikl národ ještě odolnější a vyspělejší. Hlavním jazykem samozřejmě zůstává čeština.
Vzhledem k velkému úspěchu a vzájemnému se zalíbení obou kultur během několika let vysílá Jiří z Poděbrad naopak českou skupinu odvážlivců směrem na západ. Bohužel je tato výprava považována za neúspěšnou, neboť se z ní nikdo nevrátil. Staletí plynula, český stát nadále prosperoval a rozvíjel se. Koncem 18. století se z dalekých cest vrátil známý český mořeplavec Mojmír Zámořský s překvapujícím zjištěním, že v zemi zvané Amerika objevil národ mluvící českou řečí, s rozvinutou kulturou po stránce zemědělství, uctívající přírodu, který nesnáší boje, ale je zastáncem míru a smírných řešení.
Kde by Přemysla Otakara II. napadlo, že díky jeho vítězství v bitvě na Moravském poli se český jazyk a české geny dostanou až přes oceán, čeština bude světovým jazykem a vznikne kultura lidí, nesnášejících války a boje.