26. května 2021

Filosofická- napsal Libor Frank

Pochopit proč tečou řeky
Klidně a pomalu
Roky
Navnímat rašící listy
Toulat se po horách
Být jistý

Objevit Leonarda i Teslu
Přístupy k šifrám
K heslům
Naslouchat vibracím tónů
Ze snění vracet se
Domů

Ocenit života smysly
Především svoje
Myslím
Uvěřit proměnám vědomí
Cizím i vlastním
Soukromým

Pocítit vítr na tvářích
Dotekem hvězdy
Rozzářit
Vážit si ročního období
Uctívat bližního
Svobody

Neplývat šafránem přátelství
Učit se z minulých
Poselství
Přijímat signály z vesmiru
Řízení osudů
Na míru

Dozrávat postupně k pokoře
Lásky i radosti
Rozhořet
Uvěřit co píšou v Bibli
Pamatovat kdo kde
Bydlí

a

Porozumět poslání člověka
Otázka nejtěžší
Odvěká…