7. dubna 2021

Nedám se - napsal Oldřich Voženílek

Pocházím z vesmíru a nebo z matky?
Pokorou krmen jsem či manýry hvězd?
Bude můj charakter pevný či vratký?
Poroučet bude mi mozek nebo pěst?

Kde najdu oporu před agitací
jež falzem soucitu k obecné smůle
ty samé odporné lži stále zvrací?
Kde najdu hájemství svobodné vůle?

Bude mi dopřáno vlastního slova?
Budu své košile si vybírat sám?
Nebo jak vzdálený kabát mi znova
ji ušije tyranské svévole rám?

Kde najdu oporu před agitací
jež falzem soucitu k obecné smůle
ty samé odporné lži stále zvrací?
Kde najdu hájemství svobodné vůle?

Vymývač mozků radí mytí rukou?
Zamknout dveře a skočit do náhubku?
A srdcím která láskyplně tlukou
vztyčit prst jako hladovému pupku?

Nehledám oporu před agitací
Nedám se zastrašit a k její smůle
chápu už tradici defenestrací
Doma chci hájemství svobodné vůle!

(30.03.2021)