25. listopadu 2020

Nivelační hmota - napsala Hana Kavalová

Bílá stěna do běla mlčela.
Den chýlil se do šera.
Najednou uprostřed místností
rozlila se jako „nivelačka“
… h r a č k a …
… něco hravého – pěkného – milého…

Ach, Bože
Zase se směješ.
Dobrá tedy.
Zkusím napsat to jinak. Znova.
Volit jiná slova.
Najednou uprostřed místnosti
někdo rozlil nivelační hmotu
bez bonmotu.
… samotu …