12. prosince 2019

Editace textu - příklady

Ještě v devadesátých letech jsem byl i přes svá čtyři vozíčkářská kolečka navíc pohodový, usměvavý, optimisticky naladěný kluk. Změnil jsem se až pod tíhou několika na sobě nezávislých událostí, které se staly od mých sedmnácti až po tu poslední, k níž došlo zhruba před třemi nebo čtyřmi roky. Dokončení základní školy některými mými příbuznými a kamarády a uvědomění si, že už nikdy nic nebude jako dřív. Do té doby totiž náš dům působil jako „průchoďák“ - každou chvíli u nás někdo byl, a to nejen během roku, ale i o prázdninách. Ale teď…?! Narození dětí členům naší rodiny. Aneb bolestná připomínka faktu, že sám nebudu mít nikdy ani přítelkyni, ani děti.


Ještě v devadesátých letech jsem byl i přes svá čtyři vozíčkářská kolečka navíc pohodový, usměvavý, optimisticky naladěný kluk. Změnil jsem se až pod tíhou několika na sobě nezávislých událostí. Začalo to v mých sedmnácti letech, kdy někteří mí příbuzní a kamarádi dokončili základní školu a já jsem si uvědomil, že už nikdy nic nebude jako dřív. Do té doby náš dům fungoval jako „průchoďák“ -  každou chvíli u nás někdo byl. Během roku i o prázdninách. Ale teď…?!
Také narození dětí mnoha mým blízkým, s nimiž jsem vyrůstal, mi bolestně připomnělo fakt, že nikdy sám mít přítelkyni, ani děti nebudu.Vlci na Broumovsku opět zaútočili
„Několik hodin po útoku vlků jsme společně s chovatelem mapovali stav pastevního areálu. Uzavřený pastevní areál byl zabezpečen funkčním elektrickým ohradníkem s několika dráty. I přes ochranu elektrickým proudem bylo toto opatření vlky překonáno,“ popsal Kamil Zahradník z Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu.