2. září 2020

Vám - napsal Oldřich Voženílek

Vy, pružná hebká utajená
vilnému klamu bez pomoci
stále víc dívka nežli žena
však jediná
Královna mých nocí.

Vy, pokrevní sestra lanthanitu
bránící tak pochybný pocit
s námahou tvrdě a bez soucitu
však jediná
Královna mých nocí.Vy, protkaná paprsky světelnými
ve zření i jméně i bocích slepými
hájená před hodnými
však jediná
Královna mých nocí.

Vy, z jemného hedvábí upředený
mně do srdce genius loci
vzdálená dechu bez ozvěny
však jediná
Královna mých nocí.