16. července 2020

O svých hrdinech musíte vědět vše - připravila Klára

KOMPLEXNÍ PROFIL POSTAVY 
O svých postavách musíte vědět vše, byť v příběhu podle "zákona ledové kry" použijete sotva desetinu z níže uvedených údajů.

Zdroj: 
Někteří spisovatelé, jako je třeba Veronika Matysová, si zakládají k postavám jakési podrobné kartotéky. Nikdy jsem to nedělala, ale je zajímavé vidět, jak pracují jiní autoři.

Základní údaje
Jméno:
Věk:
Původ (národnost):
Sociální zázemí (Chudý/bohatý)
Sexuální orientace
Místo narození:
Současné bydliště:
Povolání:
Příjem:
Talent / dovednosti:Sourozenci (popište vztah):
Manžel/-ka či partner/-ka (popis vztahu):
Děti (popište vztah):
Prarodiče (popisuj vztah):
Vnoučata (popište vztah):
Přátelé (popis vztahu):
Sexuální orientace:
Má domácí zvíře?

Vzhled
Výška:
Váha:
Barva očí:
Barva vlasů:
Brýle nebo kontaktní čočky?
Barva pleti:
Je na jeho vzhledu něco zvláštního?
Jak se obléká?
Návyky: (kouření, pití atd.)
Zdraví:
Oblíbená slova:
Styl (elegantní, ošumělý atd.):
Největší charakterová vada:
Nejlepší vlastnost:
Jak se chová k ženám/mužům?
Jaké měla dětství?

Intelektuální a duševní kvality:
Dosažené vzdělání:
Úroveň inteligence:
Nějaké duševní choroby?
Krátkodobé cíle v životě:
Dlouhodobé cíle v životě:
Jak se postava vnímá?
Jak si myslí, že ji vnímají druzí?
Jaké má sebevědomí?
Ovládají ji spíše emoce nebo logika?
Za co se nejvíce stydí?
Je věřící? Pokud ano, v co věří?
Jak ráda tráví volný čas?
Jaké má koníčky?
 
Emocionální charakteristika:
Silné stránky / slabosti:
Introvert nebo extrovert?
Melancholik, cholerik, sangvinik nebo flegmatik?
Jak snadno podléhá hněvu?
Co ji nejvíce vytočí
Jak se vyrovnává se smutkem?
Jak se vyrovnává se změnou?
Jak se vyrovnává se ztrátou?
Jak zvládá konflikty?
Co si přeje od života?
Co by ráda ve svém životě změnila?
Co ji motivuje?
Co ji děsí?
Co ji činí šťastnou?
Soudí ráda druhé?
Je tato postava štědrá nebo skoupá?
Je postava obecně zdvořilá nebo hrubá?
Jakou má oblíbenou barvu?
Role postavy v příběhu:
Role v románu (hlavní postava – vedlejší postava – láska hlavního hrdiny apod.):
Scéna, kde se poprvé s touto postavou setkáme:
Vztahy s jinými postavami (rozepište):
Jak se postava liší na začátku a na konci románu:

Ostatní:
Sem sepište vše, co se nehodí do žádné z kolonek výše, ale přesto je pro vašeho hrdinu podstatné.