8. června 2020

Tři zajíčci - napsal Marcel Konečný

Žili, byli tři malí zajíčci. Jednou si spolu hráli na paloučku a nejmladšího z nich sežral orel. Když se zbylí dva udýchaní vrátili domů, řekl ten moudřejší: "Chudák bráška, stejně jako my nedával pozor, ale zaplatil za to životem. Orlovi ale odpouštím, je to jeho přirozenost. Já si ode dnešního dne budu dávat větší pozor."
Druhý zajíček byl ale zuřivě naštvaný na tu nespravedlnost. Chodil měsíce den co den den na palouček a chystal se bratříčka pomstít. Jednoho dne se ale nevrátil domů.

Poslední zajíček zůstal sám, a když se večer doma v noře u krbu koukal do plápolajícího ohně, jen smutně pronesl směrem zaječímu nebi: "Já ti to říkal, brácho..."

Poučení: Čemu neodpustíš, to tě sežere.