26. června 2020

Jsem z toho jelen - napsala Kateřina Šrámková

Odjeli jste, ale nezůstalo po vás prázdno.
Energií naplněný svět sálá.
Chodím parkem, přemýšlím, kdy budu mít jasno,
kdo mi vás poslal, a proč vás mám tak ráda.

Skládám slova, která sama plynou,
a nemůžu uvěřit, že se to vůbec stalo.
Kdo tahá za ty nitky, jejichž cesta nás sem všechny svedla?
Kdo vlastně ví, co se tady odehrálo?

Ptali se mne kdysi, jakým zvířetem bych se chtěla stát.
A já vyhrkla, že jedině jelenem.
Má štíhlé nožky, umí rychle utíkat...
Že by můj bílý jelen přišel za mnou sem?