22. června 2020

Jak si výrobce automobilů přebere doporučení pro svou novou aplikaci?

Převeďte do srozumitelné řeči následující firemní orwellovský newspeek tak, aby klient doporučením agentury jasně rozuměl:


Tři úkoly (nastavení klimatizace, kontrola zdravotní karty a oznámení rychlosti) se vyznačují srozumitelností a víceméně snadnou realizací. Drobné modifikace a úpravy spočívají ve větší názornosti a eliminaci rušivých elementů na uživatelské cestě.Upozornění na zapnutou klimatizaci, její nastavení či vypnutí, kontrolky poskytující základní informace o aktuálním stavu vozidla a okamžité rychlosti, to jsou údaje, které máte na panelu před očima. Cílem různých úprav palubní desky u jednotlivých typů vozidel je umístění těchto indikátorů a ovladačů co nejpřehledněji, a zvýšit tak komfort jízdy.
(Vojta)

To, jak seřídit klimatizaci, zkontrolovat zdravotní kartu a nastavit zobrazení rychlosti je snadné a intuitivní. Pro větší názornost bychom ale v návodu doporučili používat piktogramy.
(Petr)

Informace o nastavení klimatizace, kontrole zdravotní karty a o rychlosti automobilu jsou díky drobným modifikacím a úpravám přehledné a snadno čitelné, bez rušivých vlivů na řidiče.
(Jana)

Všechny tři úkony (nastavení klimatizace, kontrola zdravotní karty a oznámení rychlosti) jsou srozumitelné a snadno proveditelné. Pokud ale aplikaci ještě drobně upravíme, bude mnohem názornější a bez údajů, které uživatel vůbec nepotřebuje.
(Jiřina)

Nastavení klimatizace, zobrazení aktuální rychlosti a kontrola stavu vozidla jsou tři základní činnosti, které mají být snadno nastavitelné. Pro jejich snazší dostupnost je potřeba odstranit drobné nedokonalosti v uživatelském rozhraní.
(Martin) 


Užívání aplikace je poměrně jednoduché a dobře srozumitelné – od nastavení klimatizace, přes kontrolu zdravotní karty až po oznámení rychlosti. Drobné zlepšení může přinést větší názornost a eliminace rušivých vlivů. (Petr)

Nastavení klimatizace, kontrola zdravotní karty i oznámení rychlosti jsou úkoly, které jsou srozumitelné a snadno se provádí. Uživatelská cesta by mohla být ještě jednodušší, pokud by některé prvky byly názornější a některé se naopak odstranily. (Klára) 

Nastavení klimatizace, kontrola zdravotní karty a oznámení rychlosti jsou srozumitelné a snadno ovladatelné funkce. Aby se s nimi pracovalo ještě jednodušeji, potřebují jen drobné úpravy. (Jirka)