23. března 2020

Všechny kurzy se přesouvají do příhodnějších časů

Milí přátelé,
vzhledem k pandemii se všechny kurzy Psaní podle Lustiga posouvají do příhodnějších časů. Prosím o trpělivost. Jakmile to půjde, vypíšu náhradní termíny. Týká se to i zámku Loučeň a semináře se spisovatelem Ondřejem Neffem, který všem psavcům posílá tuto zdravici: "Koronavirus je spisovatelův přítel: všechno je zakázané, jen sezení na zadku a psaní dovoleno. Využijte toho!"

Co kdybychom pro něj zkusili napsat nějaké sci-fi příběhy?
Přeji všem zdraví! Držte se!
Dana

 PS. Další informace dostanete individuálně e-mailem. Kdo jste v nouzi, dejte vědět...


Smlouvy se mají dodržovat
JUDr. Lenka Konopásková

Obecně platí, že smlouvy se mají dodržovat. Latinské "PACTA SUNT SERVANDA" - to je základní zásada, na které spočívají všechny závazkové vztahy celého Občanského zákoníku (zákon. č. 89/2012 Sb.). Prostě obě smluvní strany by se měly dohodnout, aby došlo ke splnění toho, co si ve smlouvě dojednaly.

Občanský zákoník a § 2006: Zánik závazku pro nemožnost plnění

(1) Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
(2) Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Laicky řečeno:
Epidemie koronaviru může teoreticky vést i k zániku celého závazku (smlouvy), a to z důvodu, že splnění dluhu (např. provedení určité dodávky) se stalo nemožným (právně či fakticky). V případě zániku závazku je druhá strana povinna vydat případné bezdůvodné obohacení (již obdržené plnění). Zánik závazku z tohoto důvodu však může nastat spíše jen ve velmi specifických situacích, neboť občanský zákoník stanoví, že závazek nezaniká v situaci, kdy lze dluh splnit:
•za ztížených podmínek;
•s většími náklady;
•s pomocí jiné osoby;
•až po určité době (tj. se zpožděním).

Tady je přímo uvedeno, že plnění je možné, když závazek lze splnit po určité době, což sedí na kurzy dočasně pozastavené koronavirem... Tedy pokud se "jen" posune termín kurzu, nikomu ani nevznikne žádná škoda...