23. října 2019

Bajajka – napsal Petr Miler

Byla jedna princezna. Byla hloupá, zlá a moc hezká. Král a královna ji milovali. Byli to rodiče.
Jednou do království přiletěl drak a princeznu odnesl do své jeskyně. Král vyhlásil: „Kdo ji zachrání, tak za odměnu dostane půl království a princeznu za ženu.“ A co řekne král, to je zákon.
Šel okolo jeskyně Bajajka a slyšel princeznu plakat. Draka zabil a princeznu zachránil. Ale o odměně nevěděl.
Když princeznu přivedl ke králi, ten mu dal polovinu království a tu hloupou, zlou a moc hezkou princeznu. Chudák Bajajka s ní žil až do smrti. Byl to přece zákon.
A všichni o něm říkali: „Je to hrdina.“

Poučení: Do cizích sporů se nepleť.