19. ledna 2020

Esmeralda - napsala Irena Lahodná

Originál písničky přebásněné Irenou Lahodnou
Cikánská sukně moje smysly opíjí
jak se mám zítra modlit k Panně Marii
směl
by po ní vůbec někdo hodit kamenem
a jestli ano, tak ať shoří plamenem

Lucifere,
já od tebe víc nežádám
než do vlasů jí šeptat jen
Esmeralda


Quasimodo

Quasimodo
Belle -
jméno co k ní patří jako k růži pel
když se roztančí, já na svět zapomněl
je jako pták, co za sluncem se rozletěl
a já se vrhám ještě hloub do pekel
cikánská sukně moje smysly opíjí
jak se mám zítra modlit k Panně Marii
směl
by po ní vůbec někdo hodit kamenem
a jestli ano, tak ať shoří plamenem
Lucifere
já od tebe víc nežádám
než do vlasů jí šeptat jen
Esmeralda


Kněz
Kněz
Belle
nebo ďábel co se krásou přioděl
aby sluha boží navždy oněměl mou bytostí teď horká touha proniká a nebe se svým pokojem uniká
Má v očích závrať divokou jak první hřích
jsem štvanec, blázen, zločinec a nebo mnich
zřel
snad někdo víc, než že je z žen ta poslední
a přece vláčí kříž celého stvoření
Ó Maria, dej mi ten klíč, víc nežádám
klíč k zahradě, co ukrývá
Esmeralda


Mladík
Mladík
Belle
oči hluboké jak padlý archanděl
že je nevinná, na to bych nesázel
a pod sukní co hýří barvou duhovou
schovává zázraky, co mnohé přemohou
Má rozmilá, nech mě s ní prožít jeden flám
než u oltáře se ti navždy odevzdám
měl
bych se prý chránit, kdo ji spatří, ten by zhloup
a kdo se odvrátí, se změní v solný sloup
Má lilie, víc nepovím, neptej se dál
utrhnu květ, co jméno má
Esmeralda