27. prosince 2019

Hmyz - Editace odborného textu

Hmyz je v početnosti a rozmanitosti absolutním králem přírody. Převyšuje prakticky ve všem ostatní skupiny živočichů. A zároveň - vzhledem ke své přizpůsobivosti - dokázal v průběhu evoluce, s výjimkou moří, kolonizovat úspěšně všechny ekosystémy na Zemi.


Původní:
Hmyz ve své druhové početnosti, biomase i tvarové různorodosti jednoznačně převyšuje ostatní skupiny živočichů a zároveň vzhledem ke své přizpůsobivosti dokázal v průběhu celé evoluce, s výjimkou mořského biomu, kolonizovat úspěšně všechny ekosystémy na Zemi.