3. října 2019

Útěk z myší nory - napsala Nina Zemanová

Ilustrace: Marcela Konárková, Fakulta designu a umění v Plzni
Byl letní podvečer a malá myš se ve své noře chystala ke spánku. Když v tom najednou se ozvalo strašné funění a dupot.
Myš zpozorněla, cítila, že nad jejím doupětem právě probíhá nějaké zvíře. 
V tom najednou se ozvalo: „Bum, prásk,“ a všechny skříně v myší ložnici se rozletěly na několik kousků, jak do stropu ložnice zabodl své packy velký lovecký pes a začal intenzivně hrabat, aby se dostal k myši.

Myš byla v pasti, nebylo kam utéct, všechny východy z jejího bytu byly zatarasené kusy zničeného nábytku. Myš myslela, že je to její poslední hodinka, když v tom si vzpomněla, že strop nad její ložnicí je opravdu velmi tenký a tak vší silou prohrábla strop a nově vytvořeným východem utekla na louku.
Když v tom se najednou ozvalo „vzum“ a myš přejel kombajn.