10. března 2019

Příběhy na sedm slov

František: Hráli si na dospělé, už jsou rodiče.

Alice: Zaseji, zaleji. Kytička vyroste. Pokochám se. Uvadne.

František: Do hospody zpříma, z hospody i křivolako.

Karel: Jak přišel, tak odešel. No, skvělý život. 

Hana: Vyřkla sedm slov. Zamyslel se. Objal ji.

Bára: Zaklepu, vejdu, sednu, napíšu, odejdu, propadnu.

Karel: Bylo to snadné. Jak přišla, tak odešla. 

Michal: Strom zabila sekyra. Už mám kde sedět.


Michaela: Čas mít čas a zdraví spolu zas.

Karel: Ráno vstal a hned poté zůstal ležet.

Pavlína: Šíleně mi buší srdce. Takže pořád žiješ.

Zdeňka: Narodila se, vystudovala, porodila, vychovala, nezmoudřela, zemřela.