4. března 2019

Můra a lampa - napsala Julie Provazníková

„Co to děláš?“
„Jsi tak zářivá...“
„Ne! Nelítej blíž, vždyť se spálíš!“
„Já musím.“
„Přestaň, nebo se vypnu.“
„Přece víš, že to sama neumíš.“
„Prostě zůstaň zpátky!“
„Nemůžeš mi nijak bránit.“
„To není fér, proč jsi prostě nezůstala venku?“
„Protože ani měsíc neplane tak jasně jako ty.“
„Odleť zapomeň na mne, jestli to neuděláš, zahyneš.“

„Není cesty zpět.“
„Řekni mi, co mám dělat? Jak ti mám pomoct?“
„Mně už nic nepomůže...“
„Zastav! Zastav se, prosím!“
„Sbohem.“
„Můro? Slyšíš mě? Můro!“