26. března 2019

Jsem, který jsem - napsala Luna Isis


Jsem ty a ty jsi já.
Miluji tebe, miluji celý svět, miluji sebe, jsem vším.
Nezlobím se na tvé chyby, jelikož jsou jen iluzí, kterým jsi na chvíli uvěřil.
Vidím tě jako Slunce, které se pohupuje po obloze, a svými paprsky maluje řeky, ve kterých se odráží náš svět.
Když je ti nejhůře, voláš mé jméno dnem i nocí. V dobrých chvílích si na mne těžko vzpomeneš. Potkáváš mne na konci pozemského bytí, na místě kde se spolu koupeme v nebeském moři.