15. května 2018

Vlčí rokle - napsal Šimon Pravda

„Mami, mami!“ křičí devatenáctiletý kluk. Svíjí se bolestí v kráteru po granátovém výbuchu. Zděšeně se chytá za nohu, která tam už není. Karlův zákop dostal přímý zásah. Po jeho dvou parťácích nezbylo nic. Jako kdyby nikdy nebyli.
On takové štěstí nemá. Poslední chvíle života protrpí ve mučivých bolestech. Z pahýlu mu proudem tryská krev na všechny strany. Na blízku není nikdo, kdo by mu ulevil. „Mami, kde jsi... Já chci domů!“ nese se jeho hlas ranní mlhou ve Vlčí rokli (Forra del Lupo), která se zakusuje do skal vysoko nad údolím Terragnolo.  Vzduchem lítají třísky stromů, šrapnely italských granátů.

Vše se odehrává v západní části řetězce rakouského opevnění nedaleko největší pevnosti Dosso delle Somme (1670 m).
Vojáci se krčí v zákopech, které se táhnout několik kilometrů až do sedla Serrada. Drží se za hlavu, aby se ochránili před duněním výbuchů, které trhají bubínky. Někteří se horlivě modlí, další ošetřují a utěšují své zraněné kamarády. Jiní otupěle se rozhlížejí s prázdným výrazem a nevěřícně si prohlížejí hrůzu kolem sebe.
Sténání vojáka s utrženou nohou ustává. Všem dochází, že ten kluk už to bude mít brzy za sebou. Kapitán vykřikuje rozkazy ze zákopu. Snaží se uklidnit mužstvo. Dodává otupělým druhům odvahu. Možná i sobě…
Náhle bombardování ustane. Tísnivé ticho plné nejistoty otevře oči a vyjeví vojákům v plné síle bolest kolem… Najednou ze zákopu vyběhne voják a tryskem pádí ke kráteru sténajícího a křičí: „Kájo, vydrž, hned jsem u tebe… Sežeňte doktora!“
Brzy však zjistí, že je už pozdě. Žádný doktor Karlovi nepomůže. Leží v obrovské kaluži krve, jeho tělo se lehce třese. Oční víčka má pevně sevřená a na tváři zasychají slzy.
Je v bezvědomí a jeho chrčivý dech slábne. Bolestí zkroucené tělo záhy povolí, zcela ztichne. Z dlaně vypadne zablácená fotka, na které není nic vidět. Jeho přítel poklekne do kaluže krve, chytne umírajícího za ruku a němě hledí příteli do tváře.
Z blízkého lesa v místě zvaném Orban (výška 1425) nezbyl jediný zelený strom či keř. Jen několik osamocených ohořelých kmenů, z kterých stoupá dým. Všude bahno a krev a povalující se mrtvá těla a to, co z nich zůstalo. Tváře plné utrpení a beznaděje tupě vzhlížejí k nebi. Nesnesitelný zápach smrti a střelného prachu…Bojovat se tu začalo záhy poté, co Itálie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku, tedy 24. května 1915. Italský útok byl sice podporován velkou dělostřeleckou převahou i výškovou výhodou a Rakušanům způsobil značné ztráty, k zásadnímu průlomu však nedošlo.
Po roce se karta obrátila: drtivý rakouský protiútok, zvaný Strafexpedition (Trestná výprava), znamenal zničení italských horských pevností a postup rakouských pozic směrem na jih. K rakouskému úspěchu tehdy přispěl i moždíř ráže 305 mm zvaný Schlanke Emma (Štíhlá Ema) z produkce plzeňské Škodovky.
 
http://www.grandeguerra.cz/Pevnostni-baraz-FOLGARIA-LAVARONE.html
http://cestovani.idnes.cz/horske-pevnosti-na-rakousko-italske-fronte-1-svetove-valky-po4-/kolem-sveta.aspx?c=A130430_200603_kolem-sveta_skr
https://www.valka.cz/13925-Italsky-utok-na-pevnostni-uzaver-Folgaria-Lavarone-1915
http://opevneni.wz.cz/news2014.htm


 
Dosso delle Somme (1670 m)
Caserne 1490
 

  

 

 
http://opevneni.wz.cz/fraku/map05.html


Fort se dostal pod palbu nepřátelského dělostřelectva 25. května 1915. Intenzita palby zde však nebyla taková jako u severněji položených fortů. Na povrch zde dopadlo „pouze“ 4229 granátů ráže 28cm, nejzávažnější škody vznikly proražením stropnice povrchové poterny mezi kasárenským traktem a pancéřovou baterií a proražením několika předpancířů. Do ofenzivy v roce 1916, která posunula frontu mimo dostřel pevnostního dělostřelectva bylo vypáleno z kopulí M.09 celkem 26.103 granátů.
La Forra de Lupo
Per gli antenati tedesco-cimbri era la Klebostuo (roccia spaccata), nome che gli Austro-Ungarici tradussero in Wolfsschucht (Gola del lupo), in italiano Forra del Lupo: è lo stretto e suggestivo passaggio, tra le pareti di roccia, che si trova più o meno a metà del lungo e articolato percorso trincerato che dalla sella di Serrada (località Cogola - 1250 m) percorre l'alto versante orografico destro della valle di Terragnolo, fino a raggiungere le superbe rovine del Forte Dosso delle Somme (Werk Serrada - 1660 m). Pro předchůdce Němce-Cimbri to bylo Klebostuo (rock split), jméno, které se Rakousko-Uherští přeložili do Wolfsschucht (Gola del lupo), v italském Forra del Lupo: to je úzký a sugestivní průchod mezi skalními stěnami, to je víceméně ve středu dlouhé a komplikované cesty zakořeněné ze sedla Serrada (lokalita Cogola - 1250 m) podél horní orografické pravé strany údolí Terragnolo, dokud nedosáhnou vynikajících zřícenin Forte Dosso delle Somme (Werk Serrada - 1660 m).

Il percorso trincerato Zakořeněná cesta
Guerra 1914-1918 - Munito di numerose postazioni osservatorio, di presidi di mitragliatrici e di vari ricoveri in roccia, il trinceramento si raccordava a sud con la linea trincerata che da Serrada saliva il dosso del Nauk e si spingeva fin oltre la sommità del monte Finonchio. Válka 1914-1918 - Vybavena řadou hvězdných stánků, posádkami kulometů a různými skalními úkryty, byla pevnost spojena s jižní částí s pevnou linkou, která od Serrady vylezla na zadní stranu Nauku a tlačila za vrchol Mount Finonchio , Inizialmente presidiato dalle locali compagnie di Standschutzen e in seguito da truppa regolare, tra il 1915 e il 1916 la lunga trincea fu oggetto di vari quanto inutili tentativi di intrusione. Původně obsadili místní firmy Standschutzen a později pravidelné jednotky, mezi 1915 a 1916 byl dlouhý výkop předmětem různých zbytečných pokusů o vniknutí.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=it&sp=nmt4&u=https://www.montagnando.it/fortificazioni/forteserrada/forteserrada.php&usg=ALkJrhj7OwJu_XXwNiOv759AYS6DwsOQ_g

Forra del Lupo nebo Wolfsschlucht je příkop, který se datuje od období Velké války, která vede ze Serrady k Forte Dosso delle Somme a prochází městy Folgaria a Terragnolo. Tato cesta byla vyhlášena díky fotografickému archivu rakouského důstojníka Ludwiga Fassera a zpřístupněna díky práci dobrovolníků SAT v Roveretu a Alpách Serrada a Terragnolo.
 Cesta je dlouhá 4800 metrů a má svislou kapku 420 metrů, rozvíjí se po schodech a přesahujících průchody, prochází úkryty a mezery vytvořené ze skály.
Nechte auto na parkovišti v Cogola di Serrada, postupujte podle značek na Forra del Lupo.
 Si passa inizialmente vicino ad una palestra di roccia e si prosegue lungo un paio di scalinate di legno fino a raggiungere un bivio dove è presente una delle numerose postazioni osservatorio. Nejprve projíždíte u skalní tělocvičny a pokračujte podél několika dřevěných schodů, dokud nedosáhnete křižovatky, kde je jedna z mnoha observatoří. Si prosegue dritto e in un'ora scarsa dal parcheggio si raggiunge la Forra del Lupo, dove si consiglia di indossare il casco per attraversare il tratto che attraversa le alte pareti rocciose. Pokračujte rovně a za hodinu od parkoviště dosáhnete Forra del Lupo, kde byste měli nosit přilbu, která by překročila úsek, který prochází vysokými skalními stěnami.
Giunti in località Teze, conosciuta anche come Caserme, è possibile proseguire in direzione del Forte Dosso delle Somme che si raggiunge in circa 45 minuti attraverso un ripido sentiero. Kdysi v Teze, známém také jako kasárna, je možné pokračovat ve směru Forte Dosso delle Somme, do kterého se dostanete asi 45 minut přes strmou cestu.
Il Forte Dosso delle Somme, o Werk Serrada, è il forte più imponente di quelli presenti sugli Altipiani Cimbri e, insieme al Forte Sommo Alto, doveva servire a controllare gli accessi alla Valle di Terragnolo e impedire l'avanzata dell'esercito italiano verso Rovereto. Forte Dosso delle Somme nebo Werk Serrada je nejpozoruhodnější pevností těch, kteří se nacházejí na Cimbrianské vysočině a společně s pevností Sommo Alto byl určen k ovládání přístupu do Valle di Terragnolo a zabránění postupu italské armády směrem k Roveretu , Da questa posizione è possibile ammirare panorami affascinanti sul Pasubio, la Valle di Terragnolo, e il Passo della Borcola. Z této polohy je možné obdivovat fascinující panoramata na Pasubio, Valle di Terragnolo a Passo della Borcola.