24. března 2018

Vlk a havrani - napsal Tomáš Pánek

Tomáš Pánek, Fakulta designu a umění v Plzni
Osamělý vlk se toulá po lese a hledá jídlo. Snaží se ulovit srnku, ale sám na ni nestačí. Lov se mu nedaří a má stále větší hlad.
Najednou v dálce slyší volání havrana. Rozhodne se běžet za zvukem.
Nakonec vyběhne na otevřené prostranství, kde hejno havranů krouží nad zesnulým jelenem.
Vlk se přiblíží a ptá se havranů: “Proč tu jen tak nad tím jelenem kroužíte? Hostina na vás čeká, tak proč se do ní nepustíte?”
Havrani odpoví: “Vlku, Vlku potřebujeme pomoct. Kůže na jelenu je moc silná a nemůžeme se přes ni dostat.”


Vlk se tedy pustí do jelena a nechá něco pro havrany. Od té doby vlk a havrani spolu hledali jídlo a už nikdy nebyli hladoví.


Poučení: Ve spolupráci je síla.