4. února 2017

Stamichman a divočáci - napsala Dana Emingerová

Víte, že kdysi mívali divočáci pod Králickým Sněžníkem hned dvě Sviní hory? Jednou z nich byla i Srázná, německy dříve Sauberg, kde má Stamichman svou jeskyni.
Jenže kanci dělali všude takový nepořádek, že jim Stamichman raději vytvořil ještě jeden vrchol kousek dál od své sluje. Avšak bylo to marné. Prasata prasečila dál. Rozrývala les, ničila vzácné kytičky na lukách. Když jim Stamichman domlouval, říkali mu:
„Jsi nespravelivý, Stamichmane. Cožpak nevidíš, jak se musíme o vše starat sami? Zatímco jelenům a srnám hajní pomáhají a staví jim krmelce se slámou, my nemáme nic!“

Stamichman tedy poslal divočáky na Slamník, aby také měli čistou podestýlku, a přejmenoval kopec nad Dolní Moravou na Sviní horu číslo 2. Ale kanci si toho nevážili.
I vzácné zvonky vousaté tam neustále zvonily na poplach, aby Stamichman proti divočákům zakročil. A tak horský duch rozprášil stáda prasat po celém pohoří a žádná Sviní hora už jim nezůstala.Slamník i Srázná se původně jmenovaly Sviní hora
Sviní hora (1074 m) neboli Srázná se nachází ve východním hřebeni jižního okraje pohoří Králický Sněžník v Olomouckém kraji. Asi kilometr severně od Srázné, za mělkým sedlem, leží o téměř 20 metrů vyšší nepojmenovaný vrchol, který dostal jméno Srázná-S vrchol (1093 m).
V pohoří Králický Sněžník je ještě další Sviní hora – Slamník (1232 m), německy Sauberg. Jde o kupovitý vrchol, poslední výstupek Podbělského hřbetu.