3. ledna 2018

Co se dělo pak - napsala Monika Obojková

Odešel jsi
A ohňostroj pokračoval
Trvalo to dlouho
Světlo je rychlejší než zvuk
Blik - - - Bum
Pak ohňostroj skončil
Lidé odešli
Tramvaj ještě nejela
Stála jsem
A koukala
A místo ohňostroje
bylo na obloze
Hejno racků
Vypadali jako listí
Na podzim
Zastavila tramvaj
Nastoupila jsem
A odjela