Kliknutím na nadpis se vám dole pod fotografií zobrazí odkaz na video

Podívejte se na Všechnopárty - diskusní duel Dany a Karla Šípa

Karel Šíp prosí Danu, aby už nic neříkala, že "po čtvrté najíždí do závěru". "Čtyři konce jsou špatně!" reaguje spi...

3. ledna 2018

Co se dělo pak - napsala Monika Obojková

Odešel jsi
A ohňostroj pokračoval
Trvalo to dlouho
Světlo je rychlejší než zvuk
Blik - - - Bum
Pak ohňostroj skončil
Lidé odešli
Tramvaj ještě nejela
Stála jsem
A koukala
A místo ohňostroje
bylo na obloze
Hejno racků
Vypadali jako listí
Na podzim
Zastavila tramvaj
Nastoupila jsem
A odjela