19. června 2017

O dvou oslech – napsala Marie Koubková

Foto: Marie Koubková
Sedlák měl dva osly. Každý den je zapřáhl do rumpálu, aby načerpali vodu. Mladší osel si jednou zarazil do kopyta ostrý kámen. „Auau kamaráde, bolí mne noha,“ skuhral.
„Tak si ulev, já budu chvíli tahat za dva,“ řekl starší. A tak táhl a kulhavý se šoural za ním.
Když to viděl sedlák, prohlédl zraněnému oslovi nohu a vytáhl kámen.
Druhý den šli oba osli znovu do práce, ale mladému se tahat nechtělo.
„Copak?“ ptá se starý, „stále bolí?“
„To víš, hojí se to pomalu.“ A tak starý zabral.
Když to viděl sedlák, že starý utáhne rumpál sám, mladého vypřáhl a nadělal z něj klobásy.
Poučení: Jenom hloupý osel maká za dva a líný osel je dobrý leda do klobás.