28. června 2016

Referát o knize Stephena Kinga - napsala Lucie Urválková


Obálka knihy od BETA Dobrovský
Zjednoduš pár kapitol z knihy O psaní od Stephena Kinga! To se velmi lehce řekne, ale pro začátečníka kurzu Tvůrčího psaní je to nadlidský úkol. Mám ráda výzvy, takže jdeme na to.
„Nic to nechce, jen psát lehce“ takto by se dala shrnout předmluva k této knížce. Základním pravidlem slovní zásoby je použití právě těch slov, které Vás napadnou jako první a vystihují přesně to, co chcete říci.
Gramatika je základem dobrého psaní. Veškerá sdělení se musí řídit dohodnutými gramatickými pravidly. Pokud tomu tak není, může dojít k nedorozuměním, zmatkům a nepochopení toho, co chceme napsat. Mysleme na ladný pohyb tanečního páru podstatného jména a slovesa, jinými slovy řečeno podmětu a přísudku. Neméně důležité je velké písmeno na začátku každé věty a tečka na jejím konci.

Jen srab používá trpný rod! Přeloženo také: u slovesa rodu trpného se s podmětem něco dělá. Velmi jednoduché je používání trpného rodu v obchodní komunikaci,  je to strohé a jasné. Barvitější je používání činného rodu, kdy podmět věty něco dělá. Jak je krásné říci: Náš vztah začal prvním polibkem. Nikdy na něj nezapomenu!
Příslovce nepovažujme za přítele. Jedna z dalších rad srozumitelného psaní. Velmi se mi líbí přirovnání, že příslovce jsou jako pampelišky. Když máte na trávníku jednu, vypadá hezky a zajímavě. Pokud ji ale nevyrýpnete, najdete jich tam druhý den pět… další den padesát… a pak, moji drazí, budete mít trávník naprosto, kompletně a rozmařile posetý pampeliškami. To už v nich sami nepoznáte plevel, jenže – jémine! – bude příliš pozdě. Ale i na příslovce je brán sportovní pohled, ale pouze v mimořádných případech ve spojení s uvozovacím slovesem. Dejme však pozor na to, aby například následující věta „Vrať mi ji,“ škemral poníženě, „je moje.“ nebyla neadekvátně až směšně vykládána.
Proč se nevzdát  přílišného užívání slovesa „říci“. Sloveso je sice hlavním nositelem informace, ale samotné „řekl“ nám v podstatě žádnou novou informaci nepřináší. „Nepřestávej mě líbat“ řekla Eva rozvášněně. Oprostěme se od prázdného slova „řekl“ a přenesme význam z příslovce na sloveso, přesně tak, jak to má být: „Nepřestávej mě líbat!“ vydechla Eva.
Pokud si pročteme nějaké starší romány Stephena Kinga, zjistíme, že ne vždy se výše uvedenými pravidly řídil. Snažil se vyhýbat trpnému rodu, ale s příslovci se občas kamarádil. Nebojme se psaní, pišme od srdce a tak, jak to cítíme.
Třešinkou na dortu je vyvarování se přídavných jmen slovesných jako Viděl jsem Tomáše jedoucího na kole ze školy. Vždy je lepší napsat: Viděl jsem Tomáše, jak jede na kole ze školy. Nezapomeňme na pravidlo, že nejdůležitější informace má stát na konci věty, jak krásně zní: Této výzvy se ujala s noblesou….

Žádné komentáře:

Okomentovat