3. února 2016

Láska v lékařském pojetí – napsal Filip Báchor

Na základě emoční syntonie došlo mezi dvěma jedinci opačného pohlaví k fyzické interakci. Tato interakce spočívala, převáže v senzitivní stimulaci epidermis v pectorálních a vulvárních lokacích. Terminačním výsledkem primární stimulace a sekundární penetrace byly regulární spasmy v abdominální oblasti femininního jedince a repetiční distorsie sputa u maskulinního jedince. Popsaná interakce umocnila emoční sintonii a vedla u jedinců k regulární recidivě výše popsaného moribusu.
Z toho důvodu je mezi jedinci evidentní permotionemní atraktivita se suspektem na existenci případně brzkou evoluci diu-termního habitudinemu.

Překlad:
Na základě citového souznění došlo mezi dvěma jedinci opačného pohlaví k fyzickému kontaktu. Tento kontakt spočíval, převáže v citlivém laskání pokožky v oblasti prsou a vulvy. Konečným výsledkem předchozího laskání a následného průniku, byly pravidelné křeče v oblasti břicha u ženy a opakované výrony hlenu u muže. Popsaný kontakt umocnil citové souznění a vedl u jedinců k pravidelnému opakovaní výše popsaného chování. Z toho důvodu je mezi jedinci zřejmá citová přitažlivost s podezřením na existenci, případně brzký vývoj, dlouhodobého vztahu.