18. června 2015

O valše a neckách - napsala Barbora Konečná

Valcha a necky dobře sloužily. Z ničeho nic ale do prádelny přibyla nová pračka a valcha s neckama byly vyhozené na dvůr. Hospodyně si vychvalovala, jak je lehké s ní prát a pračka se naparovala. Jednou v ní něco prasklo a pokazila se. Všichni pomocníci k úklidu v prádelně, protože necky s valchou byly jejich staré přítelkyně. Další den chtěla hospodyně prát, ale pračka nefungovala, a tak přemýšlela, co bude dělat.
Najednou si vzpomněla, že na dvoře má valchu a necky a utíkala pro ně. Ty ale byly seschlé od neustálého pláče, tak je hezky namočila, aby se roztáhly, vzala je zpět do prádelny a krásně s nimi vyprala.

Poučení: Staré koště dobře mete.