3. května 2024

Peripetie a katarze - připravila Nataša Richterová

Peripetie je fáze příběhu, ve které hlavní postavy po dlouhé krizi nacházejí možnosti řešení. V této fázi může dojít u postav k takzvanému "change of heart", což se vykládá tak, že změní svůj názor, nebo způsob, jakým na věc nahlíží na základě spíše citu než rozumu. 
Ve fázi peripetií by mělo dojít k urovnání všech příběhových rovin a přípravě k rozuzlení celého děje. Hlavní postava dostává informace nebo rekvizity, které chyběly k vyřešení problému. Pro čtenáře je v této fázi důležitá změna v myšlení nebo chování hlavních postav, které k nabídnutým řešením zaujmou nějaký postoj. 
K častým chybám tady dochází v případě, když je postava nedůvěryhodná, nebo pokud se nespojí potřebné informace dohromady. Potom peripetie nevyzní, a nevedou plynule ke katarzi – k zakončení příběhu. K vyvrcholení, očištění hrdiny od jeho vnitřního či vnějšího konfliktu, který byl motorem celého příběhu. 
Katarze demonstruje změnu, ke které v celém příběhu došlo (tj. že na konci hlavní hrdina není takový, jaký byl na začátku – je něčím změněný, o něco ponaučený, zkušenější, vyrovnanější atp.).