18. prosince 2023

Jak chutná láska - napsala Stefanie Michael

Leželi vedle sebe nazí. On měl zavřené oči a zlehka oddychoval. Ona ho pozorovala pod přivřenými víčky a téměř zatajovala dech, aby ho neprobudila. Ticho mezi nimi bylo stále tíživější. Otevřela oči a pomalu se posadila. Muž se ani nepohnul. Začala si ho prohlížet. Najednou se zarazila a natočila hlavu, aby se ubezpečila, že se na ni nedívá. Nikdy se neodvážila podívat se na něj takhle zblízka. 
Překvapeně si uvědomila, jak je krásný, a ve stejný okamžik ji napadlo, že už další příležitost mít nebude. Zlehka ho pohladila. Jeho kůže byla nečekaně sametově hebká. Vzrušilo ji to. Poprvé v životě odhodila veškerý stud, přitiskla se k němu, aby mohla vnímat jeho vůni, a pevně ho objala. Cítila, jak se jeho tělo probouzí a pousmála se. Měla úplně nový, dosud nepoznaný procit. Bez ostychu se ho začala dotýkat a nechala ho vstoupit do svého těla. Jak pronikal hlouběji a hlouběji, dostávala se i ona někam dál a dál. 
V okamžiku, kdy ji jeho energie celou prostoupila jako ohnivý vodotrysk, ji překvapeně napadlo: „Tak takhle chutná mužská láska.“
Než ho pomalu pustila, užívala si každou kapku té doznívající energii. Pak mu položila ruku do klína a muž ji přitáhl k sobě. Chvíli leželi mlčky a tentokrát to byl on, kdo se na ni díval, jakoby ji viděl poprvé. Nezvykle něžně ji políbil na ústa, kterými ještě před chvílí nečekaně vášnivě laskala jeho úd. 
Dnes přišel naposledy a nevěděl, jak jí to říct. Když se díval do jejích očí, pochopil, že ona ví. 
Tohle neobvyklé milování byl její dárek na rozloučenou.