28. září 2022

O pravidlech psaní - připravil Vojtěch Polák

PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL
· Začátečník potřebuje získat zběhlost a rutinu.
· Veškerá očekávání, vzbuzená ve čtenáři musí být v díle uspokojena.
· Všechny otázky co si čtenář klade by měli být zodpovězeny.
· Pokud bude v příběhu zmíněna nějaká věc, mělo by být vysvětleno za jakým účelem tam je.

PRAVIDLA NESMÍ OMEZOVAT TVŮRČÍ ROZLET
· Estetická pravidla jsou pro umělce spíše nepřítelem než pomocníkem.
· Každý spisovatel si musí vypěstovat cit pro to, co funguje a proč.
  

PRAVIDLA VERSUS ZÁKONY ESTETIKY
Nepište bez základních znalostí kompozice
Nesnažte se psát jenom o tom, co znáte
Vyberte si žánr
Vytvářejte ve čtenářově mysli iluzi snů
Vyhýbejte se jako čertu čemukoliv, co by ho od toho snu odtrhlo
Než se naučíte používat hlavní formy beletrie, nesnažte se o porušování základních pravidel

· Žádná z výše uvedených pravidel nemá nic společného se zákony estetiky nebo s návodem, jak správně psát.
· Žánry mají společný prvek = fiktivní sen
· Dříve si mnoho spisovatelů myslelo, že beletrie má říkat pravdu nebo vyjádřit intuitivně realitu. (s tímto tvrzením jsou problémy)
· Existuje více správných způsobů
· Možnosti a volby jsou všude. Základní kameny stavby beletrie jsou pevně zaklíněné ve struktuře samotného vesmíru i v lidských srdcích.

O ČEM PSÁT?
· Musíme dobře ovládat gramatiku, sloh, struktury odstavců atd. (nesmíme se zdržovat učením pravidel, která máme znát ze středních škol)
· Při psaní nesmíme vycházet jen ze sebe.
· Správný příklad (ukradli jste peníze- můžete popsat, jak jste je ukradli a pochybnosti, které vás přivedly k tomu, abyste to neukradli.)

TŘI DIMENZE PSANÍ- MOTIV, AKCE, NÁSLEDEK
· Psaní o sobě musíte doplnit do tří Aristotelových dimenzí: tady a teď, akce, tam a tenkrát, motiv k akci, tam a jednou, výsledek akce
· To je tvůrčí, čím to doplňujete, co se opravdu stalo
· Doplnit každou akci ve třech dimenzích: v původu(minulosti), v rezonanci (budoucnosti) a mezitím akci.
· Začátek, prostředek a konec + poučení

JAK TO VIDÍ VÝTVARNICE- POHLED STUDENTKY
· Autor se má vyhnout psaní o tom, co sám zná a prožil
· Autor skládá scénu z drobných detailů, které jsou mu známé, a zasadí je do prostředí, které existuje nebo ho inspiruje.
· Nemusíme psát o události přesně jak se nám stala.
· Stačí příběh vybudovat s reálnými detaily a odůvodněným chováním postav.
· Spisovatel si musí do podrobna všímat detailů ve svém okolí.

MÍCHÁNÍ ŽÁNRŮ
· Pokud autor usiluje o nezvyklost, může si vypůjčit strukturu jiného díla (např. divadle nebo filmu)
· Křížením žánrů (čas od času vzniká nová forma)
· Kombinace prózy a verše (zvyšuje emocionální náboj dramatu)
· Kombinace klasického italského stylu se stylem anglických lidových taškařic
· Míšení konvencí tragických a komických ve stylu černého humoru
· Povznesení brakových témat tradiční metodou inovací v literatuře
· Příkladem pozdvihnutí braku jsou knihy Tolkiena
Vojta Polák