28. dubna 2022

Referát o knize Johna Gardnera Umění fikce - napsala Simona Maňoušková

John Gardner: Art of Fiction
John Gardner ( 1933-1982) byl americký spisovatel, který vydal knihu umění fikce. Vysvětluje, že psaní je pro člověka pouhým řemeslem, které je ale potřeba trénovat. A to čtením knih, vlastním psaním- studiem a špetkou vášně. Poukazuje na to, že naučit se psát jako světový průměr je možné. 
S cvikem jsme schopni získat dovednosti, díky kterým to dokážeme. Ostatně většina knih, co najdeme v knihkupectví, nemají takovou literární cenu. A to je pro mladé spisovatele povzbudivý fakt.


Literární vzory
1) Číst a psát (číst je duležité, aby docházeli souvislosti s vlastními texty)
2) Hodnotit a kritizovat své vlastní texty
3) Objektivita, nezaujatost a neustálá snaha o logické hodnocení
4) Diskuse - naslouchání odlišných názorů - otevřená atmosféra.
5) Veškerá literární díla jsou svým způsobem imitacemi jiných velkých děl. Je tedy zapotřebí hodně číst, pro inspiraci k vlastním textům = zkušenost ze skutečného světa.

Vytvářet přesvědčivé postavy, kterým čtenář bude věřit. A to zkrz jejich emoce, situace ve kterých se určitým způsobem zachovají.
Naučit se plánovat varianty děje.

Umění nemá žádná obecná pravidla, protože každý umělec používá ve svém novém díle pravidla estetiky, která již byla použita.

Proč se rozebírají literární díla
Analyzovaní beletrie - jak rozeznat symboly, rozlišit témata, jak vysvětlit rozvržení a výběr detailů.
Když má začínající spisovatel špatné vzory - nelze uspět. tzn. Naivně dlouhé diskuse na témata, která jsou tuctová - tazv. klišé. nebo bizarní interpretace legend v novém podání. Tohle není dobrý začátek a čtenář raději zvolí ke čtení jiný text.

Umělecká záhada
Začinající spisovatel, který si nevý rady by nejraději využil příručku v bodech co se smí a co se nesmí, ale ten_to způsob tvorby je nesprávný. Umírá zde veškerá kreativita. Proto jsou pravidla estetiky v abstraktní rovině.

Pravidla estetiky
A to v abstraktní rovině- jsou tu, ale jsou mlhavá. Existují, ale jedinec je pak stejně ovlivněn pocity, intuicí a vkusu. Je to citem. Citem spisovatel řídí spád děje, rytmus vět, střídá větné konstrukce, jak dlouhé mají být dialogy. Co svým dílem chce sdělit. Dalé je také důležité znát správnou formu vyprávění. Morální a estetické úvahy: nevhodné výrazy, neotesaná vyjádření, klišé - atd. Je potřeba na takové věci dávat pozor. Každopádně neexistují žádná přesná pravidla.

Snem každého umělce je docílit toho, aby něco, co bylo dříve pobuřující a provokativní, bylo v jeho podání akceptováno.

Porušování pravidel

Pro začínající spisovatele nejsou tak důležitá pravidla, ale rutina a zběhlost v tom případě i porušování pravidel. Dalé také je důležité dbát na to, že veškeré výroky musí být čtenářem uspokojeny, jinak je to tzv. flinta.
Flinta, ze které se musí vystřelit. To znamená, že by v díle měli být zodpovězeny všechny otázky, které si čtenář během čtení klade. Když důležité zmíňky, co na čtenáře tak působí, nejsou zodpovězeny považujeme to za dost velkou chybu. Chvůli takové chybě můžeme knihu třeba i ze sklamání odložit. To znaméná že text mázodpovědět na všechny otázky a to je pravidlo, na které je důležité myslet.